Poručite:
 
  Izvod iz matične knjige rođenih
 
  Izvod iz matične knjige umrlih
 
  Uverenje o državljanstvu
 
  Izvod iz matične knjige venčanih
 
  Provera zahteva
 
  Nazad
Zahtev za izdavanje izvoda
iz matične knjige  venčanih
 
Podaci o građanima za koje želite dobiti izvod
Prezime i ime bračnog druga (1)*
 
JMBG bračnog druga (1)*
   
Prezime i ime bračnog druga (2)*
 
JMBG bračnog druga (2)*
   
Devojačko prezime*
 
Datum venčanja*
 
Matično područje venčanja*
Tip formulara*
 
Adresa za dostavu dokumenta
Prezime i ime*
 
Ulica*
 
Kućni broj*
 
Sprat / stan
Mesto*
 
Poštanski broj*
 
 
 Kontakt
Kontakt telefon*
 
Kontakt email